ขั้นตอนการสั่งซื้อและวิธีชำระเงิน

 1. สอบถามราคา พร้อมส่งไฟล์งานให้ตีราคา
  1.1 ยอดสั่งไม่ถึง 10,000 บาท คิดค่าส่งตามระยะทาง
  1.2 ยอดสั่งเกิน 10,000 บาท จัดส่งฟรีในเขตกทม.
 2. Confirm ผลิตและชำระมัดจำ 50%
 3. ส่งดิจิตอลปรู๊ฟให้ตรวจเช็คก่อนพิมพ์
 4. Confirm Proof /ดำเนินการผลิต
 5. ส่งงานพร้อมรับชำระเงินส่วนที่เหลือ

เงื่อนไขการให้บริการ

 • เวลาในการผลิตพร้อมจัดส่งประมาณ 7-15 วัน  ขึ้นอยู่กับประเภทงาน )              หลังจากโอนมัดจำ 50% ของงานพิมพ์ และยืนยันงานดิจิตอลปรู๊ฟ

 • เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ควรส่งไฟล์งานที่สมบูรณ์ พร้อมเผื่อระยะตัดตกมาให้ง่ายต่อการทำเพลทและสั่งพิมพ์งาน การแก้ไขไฟล์งานบ่อย จะทำให้การผลิตล่าช้าได้ ( ไฟล์งานควรเป็น ไฟล Ai , PDF หรือ JPG ไฟล์ JPG ควรมีความละเอียดที่ 300 dpi ส่วนไฟล์ Ai ควรทำการ Create Outline ตัวอักษร )

 • ฟรีดิจิตอลปรู๊ฟเฉพาะครั้งแรก ( ทางโรงพิมพ์จะยึดตามแบบดิจิตอลปรู๊ฟที่มี        ลายเซ็นต์เท่านั้น หากเกิดความผิดพลาดหลังจากทำเพลทแล้ว ทางลูกค้าต้องรับผิดชอบเอง ทางโรงพิมพ์จะไม่ขอรับ  ผิดชอบใดๆ นอกจากเกิดความผิดพลาดจากทางโรงพิมพ์ )

 • งานพิมพ์ สีจะมีการคลาดเคลื่อน + – 10 % ถึง 20 % จากดิจิตอลปรู๊ฟ

 • งานพิมพ์ สีดำ ควรตั้งค่าสี K= 100 เท่านั้น ( กรณีค่าสีเพี้ยนจากไฟล์งานที่ลูกค้าส่งมา ทางโรงพิมพ์จะไม่รับผิดชอบต่องานพิมพ์ นอกจากเป็นความผิดพลาดจากทางโรงพิมพ์ )